Arbo & Veiligheid

Als professioneel georganiseerde stichting is er binnen (on)beperkt duiken veel aandacht voor veiligheid. Duiken is een veilige sport maar, zoals veel andere sporten, niet ongevaarlijk. Het naleven van de veiligheidsnormen staat bovenaan het lijstje van aandachtspunten.

Een bijzonder aspect binnen de vereniging is het lesgeven aan jonge kinderen in een zwembad. Hiervoor is binnen de vereniging een apart protocol opgesteld. Dit protocol is voor leden te op te vragen bij het bestuur. Mocht je als niet-lid hierover meer willen weten, kun je een mailtje sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

De vereniging heeft een aparte Arbo coördinator die periodiek de veiligheid toetst. Niet alleen in lessituaties maar ook het gebruik en onderhoud van de duikmaterialen. Deze RI&E inventarisaties staan periodiek op de agenda van de bestuursvergaderingen.

De stichting heeft een vertrouwenspersoon aangesteld die voor alle leden toegankelijk is. Zij maakt geen deel uit van het lesgevend kader binnen de vereniging.